Thursday, August 15, 2013

The Patriot Yue Fei - 7 disc
The Patriot Yue Fei - 7 disc

Title: 精忠岳飞 / Jing Zhong Yue Fei
English title: The Patriot Yue Fei
Also known as: The Loyalty of Yue Fei
Genre: Historical drama, war
Episodes: 72
jumlah disc 7 disc
Broadcast network: Zhejiang TV / Anhui TV / Shandong TV / Tianjin TV

http://www.youtube.com/watch?v=qNeWrDnFoVE


Synopsis

Yue Fei rose from lowly ranks to become a famous military commander who led the defense of Southern Song against northern Jin invaders before being wrongfully put to death by his own government. In Chinese culture even to this day, General Yue Fei's name is synonymous with the word "loyalty."
Cast

Huang Xiao Ming as Yue Fei
Gallen Lo as Qin Hui
Wu Xiu Bo as Gao Chong
Allen Ting as Zhao Gou
Shao Bing as Han Shi Zhong
Zhou Bin (周斌) as Yue Yun (Yue Fei's son)
Zheng Wei (郑伟) as young Yue Yun
Yu Rong Guang as Zhou Tong
Steve Yoo as Wanyan Zong Bi (Prince of Jin)
Wang Ju (王驹) as Zhang Yong
Cui Lin as Zhang Xian
An Ze Hao as Ha Mi Chi
Kang Kai as Niu Gao
Wang Hai Yang (王海洋) as Yang Zai Xing
Chen Zhi Hui as Liu Ge
Yan Yan Long (闫彦龙) as Wang Gui
Wang Wei (王巍) as Wanyan Zong Wang (2nd Prince of Jin)
Fu Cai (福才) as Meng Bang Jie
Ruby Lin as Li Wa (Yue Fei's wife)


order contact :
pin BB :2823D941
whatsapp : 089-8888-9720
LINE / kakao / skype : kwekshop
YM : kwekshop@yahoo.com
email : kwekshop@gmail.com


No comments:

Google Search

Custom Search