Friday, October 4, 2013

失恋33天 Love Is Not Blind

Love Is Not Blind - 4 disc

Title in Chinese – 失恋33天
Title in Pinyin – Shi Lian 33 Tian

Genre – Romantic Comedy
Plot

Xiao Xian is a wedding planner in a stable relationship who catches her boyfriend Lu Ran with her best friend Jia Qi. After losing her boyfriend and best friend in one day, Xiao Xian struggles to overcome depression and sadness and put her like back together again. Xiao Xian’s colleague and friend Yiyang comes to her rescue by giving her his form of tough love that helps her regain her pride and move on with her life.

Cast

Wen Zhang as Wang Xiaojian(Wang Yiyang)
Bai Baihe as Huang Xiaoxian
Zhang Jiayi as Da Laowang
Guo Jingfei as Lu Ran
Wang Yaoqing as Wei Yiran
Zhang Zixuan as Li Ke
Cao Cuifen as Aunt


No comments:

Google Search

Custom Search