Thursday, October 24, 2013

唐宮燕之女人天下 / Women of the Tang Dynasty

Women of the Tang Dynasty - 5 disc

Mandarin title: 唐宮燕之女人天下 / Women of the Tang Dynasty
Episode: 46
Genre: Drama
Director: Zhang Xiao Zheng
Screenwriter: Chen Shi San
Broadcast year: 2012

Casts:
Annie Liu as Meng Fu
Liu Ting Yu as Meng Fan
Kristy Yang as Princess Tai Ping
Kara Hui as Emperor Wu Ze Tian (Wu Zhao)
Nathan Lee as Emperor Tang Xuan Zong (Li Long Ji)
Florence Tan as Shang Guan Wan Er
He Sai Fei as Empress Wei
Kou Zhen Hai as Wu San Si
Liu Na Ping as Princess An Le
Lu Yu Lin as Wu Chong Xun
Ken Lok as Emperor Tang Rui Zong (Li Dan)
Xie Zu Wu as Tang Zhong Zong (Li Xian)
Chen Wei Han as Li Chong Jun
Li Xiao Ning as Zhang Yi Zhi
Gao Hai as Zhang Ling Zhen


Synopsis:
Power struggle between the families of Li and Wu after the fall of China's only woman Emperor, Wu Ze Tian with 2 sisters, Meng Fan and Meng Fu caught in between them. Reality and survival caused rifts as both of them find themselves entangled in schemes and betrayal in the royal harem.

whatsapp : 089-8888-9720
LINE / kakao / skype : kwekshop
pin BB:2823D941
YM : kwekshop@yahoo.com
email : kwekshop@gmail.com


No comments:

Google Search

Custom Search