Saturday, January 5, 2013

山河恋·美人无泪 / In Love with Power

In love with power - 6 disc

    Title: 山河恋·美人无泪 / Shan He Lian - Mei Ren Wu Lei
    English title: In Love with Power
    Genre: Historical drama
    Episodes:
    Broadcast network: JSTV
    Broadcast period: 2012-Dec-17
 Synopsis

The story takes place during the reign of Hong Taiji, the founder of Qing dynasty. He formed military alliances by marrying the daughters of Mongol and Manchu clans. He first married Jerger of Khorchin Mongols and made her his primary wife. Then, he renewed their alliance by marrying her niece Dayu'er. However, it was Dayu’ers low status half-sister, Harjol, he favored above the rest. His favoritism caused a rift between the women. Dayu'er, knowing that he would never love her, embarked on a quest to place her son on the throne. She formed a secret alliance with Hong Taiji's brother Dorgon to block other's claim to it and continued to exert her influence long after their deaths.
Cast

    Hawick Lau as Hong Taiji
    Yuan Shan Shan as Dayu'er

        Zhang Yu Wen (张煜雯) as childhood Yu'er

    Zhang Meng as Harjol

        Meng Han Han (孟涵涵) as childhood Harjol

    Ada Choi as Jerjer
    Han Dong as Dorgon

Others

    Zhou Mu Yin as Namuzhong
    Deng Sha as Xiao Yu'er
    Liu En You ‎as Wu Ke Shan
    Sun Jian as A Gu la
    Wang Lin‎ as Sai Qi Ya
    Howie Huang as Jaisang
    Bai Shan as Tana
    Qiao Qiao as Sumalagu
    Tong Tong as Ulan
    Bao Wen Jing (包文婧) as Anari
    Chu Tie Nan (楚轶男) as Uya
    Zhou Shao Dong (周绍栋) as Nurhaci
    Zhang Tian Yang (张天阳) as Dodo
    Sun Bin Hao (孙彬皓) as Amin
    Li Yao Jing (李耀敬) as Daisan
    Guan Xin (官鑫) as Sonin
    Zhao Chu Lun as Ajige
    Shen Qin (沈泰) as Oboi
    Wang Jin Duo as Hooge
    Wu Jun Yu (吴俊余) as Shunzhi

        Chen Xu (陈旭) as Fulin (childhood Shunzi)

    Zhang Xue Ying as Donggo
    Dong Hui as Meng Gu Qing
    Luo Ding Hao (罗丁豪) as Kangxi
    Qian Yong Chen (钱泳辰) as Zuo Lin
    Cheng Cheng (程诚)as Manggultai
    He Yan Ni (何彦霓) as Chun Fujin
    Li Xiao Yan (李小燕) as Hui Pin


No comments:

Google Search

Custom Search